waregem : algemene verordening gegevensbescherming 26/11/2018

Posted · Add Comment

Algemene verordening gegevensbescherming ( GPDR ) door Nathalie De Jaeger 26/11/2018

Sinds mei dit jaar is deze verordening van kracht in alle Europese instellingen.
Het is een vereiste voor alle ondernemingen ongeacht hun grootte en tevens van toepassing voor natuurlijke personen met een professionele bezigheid.
Wie persoonsgegevens verwerkt ( verzamelt, bekijkt, doorgeeft…) moet hiervoor de toestemming hebben van de persoon in kwestie en bekendmaken waarvoor de gegevens gebruikt zullen worden. Best is deze toestemming ergens actief te laten aanvinken en nadien zeker bewaren.
Er moet ook een verwerkingsregister geopend worden met daarin vermeld hoe bestand van klanten, personeel, leveranciers, stockage backup gegevens, IT onderhoud enz. bijgehouden wordt en hoe die info beveiligd is.
We hebben als burger ook het recht op inzage in onze gegevens en kunnen ons laten ontlinken.
Het werd allemaal heel gedetailleerd uitgelegd maar het blijft wikken en wegen voor ieder specifiek bedrijf hoe de GPDR aan te pakken en risico op lekkage van gegevens tot een minimum te beperken.