Doelstellingen

BPW-Belgium streeft ernaar om ondernemende en professioneel actieve vrouwen in alle delen van de wereld te verenigen om 

 

  • Te ijveren voor vrouwen hun economische onafhankelijkheid, hun gelijke kansen en vertegenwoordiging in het economische, civiele en politieke leven.

 

  • Vrouwen van alle leeftijden aan te moedigen en te steunen om hun professioneel en leiderschapspotentieel te ontwikkelen, levenslang kennis en vaardigheden te verwerven, hun capaciteiten ten dienste te stellen van anderen, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

 

  • Te pleiten voor de eliminatie van elke vorm van discriminatie van vrouwen, mensenrechten en het gebruik van gendergevoelige uitgangspunten.

 

  • Zich in te zetten voor wereldwijde netwerkvorming en samenwerking tussen ondernemende en professioneel actieve vrouwen, non-profitprojecten die vrouwen helpen om economische zelfstandigheid te verwerven zodat zij hun visie kunnen uiteenzetten bij internationale organisaties en overheidsdiensten, bij bedrijven, regeringen alsook in het maatschappelijk middenveld.
Doelstellingen