Geschiedenis

1930
Oprichting van BPW Belgium

Bij de oprichting van de International Federation of Business and Professional Women (IFBPW) in Genève is België één van de stichtende landen. Mevrouw Marguerite de Munter Latinis vertegenwoordigd ons land op 26 augustus 1930. Zij wordt later vice-voorzitter van de Internationale Federatie. Ze is advocate te Brussel en in 1932 wordt de Belgische Federatie effectief gesticht. Haar voornaamste doelstelling is de tewerkstelling sponseren: hulp aan werkende moeders,rechts- en medische bijstand voor zaken- en professionele vrouwen. Haar doel is vijf regionale clubs op te richten in Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen en Luik. Hoe die eerste jaren verliepen tot aan het uitbreken van de Tweede wereldoorlog is niet echt gekend.

1932
Stichting van de Belgische federatie
1935
Vijfde Bestuursvergadering van de Internationale Federatie BPW

Vijfde Bestuursvergadering van de Internationale Federatie BPW in Brussel van 23 tot 26 september

1946
eerste na-oorlogse bijeenkomst in het Atlantahotel te Brussel

In 1945 neemt  Dr. Yvonne Soudan de draad weer op en op 30 juli 1946 is er de eerste  na-oorlogse bijeenkomst  in het Atlantahotel te Brussel. Daar gaat ook de re-organisatie van de Europese landen door met de tiende bestuursvergadering. De Belgische Federatie bestaat dan uit vier clubs namelijk: Antwerpen, Brussel, Mechelen en Luik met mevrouw Jeanne Pipijn als Nationaal Voorzitter. In die periode worden er privé diners georganiseerd in haar huis.   Zowel leiders van de regering als personen uit de diplomatieke kringen waren er te gast. Ook Barones Pol Boël “Voorzitter van de Internationale Vrouwenraad” ontvangt in haar residentie de leiders van de Belgische Vrouwenraad.

1954
a new approach to the Arts

In 1954 wordt Mevrouw Ryta Neama Voorzitter van de Belgische Federatie. Op 21 september 1954 is er in Venetië in het kader van BPW “a new approach to the Arts”. Mevr. Neama levert een bijdrage voor “BPW and Music”.

1958

Mevrouw Jacqueline Fontijn, lid van BPW Antwerpen, ontvangt de eerste prijs in een internationale wedstrijd voor vrouwelijke “compositeurs”  in Mannheim voor haar trio voor piano.

1962

Mevrouw Paula Van Gorp, lid van BPW Antwerpen, wordt Internationaal Penningmeester onder het (internationale) voorzitterschap van Lady Littlewood in 1962. En in 1968 wordt zij 1e Internationale Ondervoorzitter en bestuurslid van het “standing committee van de Verenigde Naties”

1966

26/06/1966: Oprichting van BPW Oudenaarde (Margaretha van Parma) met mevrouw Marie-Thérèse Herberigs als stichtend voorzitter

1967
Nationale Voorzitter: Mevrouw Pauline Marcelle
Nationale Voorzitter: Mevrouw Pauline Marcelle

Mevrouw Pauline Marcelle was Nationale Voorzitter van 1967 tem 1969 en een tweede termijn van 1970 tem 1972. Mevrouw Marcelle was een pianiste met internationale faam en tijdens een concert in het stadhuis van Oudenaarde werd er muziek gespeeld van de Oudenaardse toondichter Robert Herberighs. Mimi (Marie Thérèse) de echtgenote van de compositeur sloot vriendschap met Pauline die haar over een Internationale Vrouwenvereniging, BPW, vertelde waar zij toen Voorzitter van was. Ook Emilienne Brunfaut, toen voorzitter van BPW Brussel was aanwezig.

1968
Emilienne Brunfaut: voorzitter van de Internationale Federatie BPW Brussel
Emilienne Brunfaut: voorzitter van de Internationale Federatie BPW Brussel

In het syndicale Belgische landschap neemt Emilienne Brunfaut een bijzondere plaats in door haar veelvuldige inzet en acties voor vrouwen in een door mannen gedirigeerd milieu. Zij maakt deel uit van een eerste, en nieuwe, generatie vrouwelijke propagandistes en predikt ook de overtuiging van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. In 1968 neemt ze ook verrassend het voorzitterschap van de Internationale Federatie BPW Brussel op, een beweging van liberale carrière- en professionele vrouwen. In naam van en met de steun van het CNFB, het GBPO en de BPW onderneemt ze een aantal acties om jonge vrouwen toegang te verschaffen tot kwalitatief en geavanceerd onderwijs,de enige garantie tot een bevredigende professionele situatie. (Informatiebron Sens Public,Emilienne Brunfaut (1908-1986): du syndicalisme au Féminisme). Ze was voorzitter van 1973 tem 1976.